AKTUALITY

Prohlášení k mediálním útokům na společnost PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

Vážení obchodní partneři a přátelé,

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA (dále jako „1CHD“) je stabilní a fungující společností, která za téměř 10 let své existence dosáhla významného tržního postavení v oblasti výroby a služeb a stala se díky kvalitně odváděné práci vlastních zaměstnanců uznávaným obchodním partnerem.

V posledních dnech se však 1CHD stala cílem štvavé mediální kampaně, do které byla zcela neoprávněně zatažena. Považujeme tedy za nutné se jménem společnosti důrazně ohradit proti nepravdivým mediálním tvrzením namířeným proti 1CHD, která jí poškozují.

1CHD je ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zaměstnavatelem pro více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, kdy tuto skutečnost opakovaně kontroluje a potvrzuje Úřad práce, který nikdy žádná porušení právních předpisů ze strany 1CHD neshledal. Pokud média opakovaně operují s údaji, že je 1CHD zaměstnavatelem stovek hendikepovaných zaměstnanců, jde o projev základní neznalosti způsobu, jakým se počet hendikepovaných zaměstnanců určuje. Skutečnost, že je zaměstnavatelem více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, 1CHD kvartálně prokazuje Úřadu práce, kdy pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kdy způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců stanovuje prováděcí předpis Ministerstva práce a sociálních věcí - vyhláška č. 518/2004  Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti. Takto určený přepočtený počet zaměstnanců se zdravotním postižením se tedy nemůže rovnat skutečnému počtu zaměstnanců 1CHD, kteří jsou osobami se zdravotním postižením. Ze strany 1CHD tedy nedochází k žádnému zkreslování informací a pokud konkrétní média opakovaně uvádí, že 1CHD zaměstnává stovky hendikepovaných osob, jde o lživé tvrzení autorů článků plynoucí z jejich elementární neznalosti dotčeného legislativního prostředí.

V souvislosti s údajným zaměstnáváním stovek hendikepovaných osob 1CHD čelí mediálním útokům i v oblasti svého sídla, kdy v jeho blízkosti údajně nikdy nikdo neviděl pohybovat se větší počet hendikepovaných osob. Jak bylo rozebráno výše, 1CHD především nezaměstnává stovky hendikepovaných osob, nýbrž zaměstnává stovky osob včetně osob hendikepovaných. 1CHD má dokonce po celou dobu své existence sídlo nacházející se na adrese Raisova 769/9, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, což lze lehce ověřit náhledem do veřejně přístupného obchodního rejstříku. Z aktuálního celkového počtu zaměstnanců čítajícího 227 osob, působí v uvedeném sídle společnosti 19 zaměstnanců zaměřujících se na výrobu pracovních oděvů.

Co se týče soustavných mediálních útoků na 1CHD, které uvádějí, že 1CHD musí vrátit 14 milionů korun za porušení rozpočtové kázně v projektu podpořeném EU, jedná se o pouhé spekulace, neboť o žádném odvodu v tomto režimu, natož pravomocně, nebylo rozhodnuto.

1CHD se všemi státními orgány a kontrolními orgány vždy řádně spolupracovala a spolupracuje. Např. ve věci pořízení nové technologie pro výrobu oděvů, spolufinancované z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, dotační orgán 1CHD opakovaně kontroloval, žádná porušení dotačních pravidel neshledal a potvrdil, že v rámci realizace projektu byla technika pořízena a uvedena do provozu. V médiích je přesto lživě uváděno, že stroje pořízené z této dotace nebyly ani zapojeny. V této věci byla 1CHD prověřována i Policií České republiky, odborem Služby kriminální policie a vyšetřování, která však věc odložila, neboť neshledala žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by 1CHD spáchala jakýkoliv trestný čin, natož související s poskytnutou dotací. 1CHD je přesto, pro vyloučení všech pochybností, připravena provoz této techniky předvést.

Jménem společnosti 1CHD deklarujeme, že 1CHD je připravena bránit se všem mediálním útokům, jejichž obětí se neoprávněně stala, neboť tyto ji poškozují nejen v obchodním styku, ale především poškozují její zaměstnance, kteří jsou nejvýznamnější hodnotou 1CHD.

Pevně věříme, že se současná vyhrocená mediální situace okolo 1CHD uklidní a budeme moci i nadále fungovat tak, jako tomu bylo doposud a plnit svou společenskou odpovědnost, kterou jsme dobrovolně převzali a tedy vytvářet nové pracovní příležitosti nejen pro zdravotně znevýhodněné osoby. Věříme, že stávající obchodní partneři budou nadále pokračovat v nastavené obchodní spolupráci a budou nadále spokojeni s kvalitou zboží a služeb poskytovaných 1CHD, potažmo jejími zaměstnanci. 1CHD je stabilní a fungující společností a je otevřena novým výzvám a obchodním příležitostem.

Těšíme se na další spolupráci a děkujeme Vám za projevenou důvěru.

Za 1CHD a její tým
Mgr. Barbora Horáčková
jednatelka

Nejnovější Aktuality

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

IČ: 28685521
DIČ: CZ28685521

Obchodní rejsřík
Sp. zn. C 26849 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Datová schránka: ubqvipx

sídlo
Raisova 769/9
400 03 Ústí nad Labem

  info@1chd.cz
   +420 774 145 145

PROVOZOVNY

ÚSTÍ NAD LABEM

Raisova 1589/7
400 03 Ústí nad Labem

PRAHA

ArtGen
Argentinská 4
170 00 Praha 7

  info@1chd.cz
   +420 774 145 145